اگر حین کار با این بسته به مشکلی برخوردید می توانید با مدرس این بسته متسقیما در ارتباط باشید و سوالات خود را بپرسید. همچنین می توانید مطمئن باشید تا زمانی که به خوبی مبحث را یاد نگیرید استاد شما را تنها نخواهد گذاشت.