یکی از مهم ترین دلایلی که باعث می شود بسیاری ازما از یادگیری زبان انگلیسی دلسرد شویم گرامرهای تمام نشدنی زبان انگلیسی است. دستور زبان به شدت باعث کاهش سرعت یادگیری می شود. مدرس بسته مهندس زبان با یک روش خاص و متفاوت توانسته است 90% از گرامر های سخت و غیرکاربردی را حذف کند و باعث شود یادگیری زبان انگلیسی به یک اتفاق هیجان انگیز روزمره تبدیل شود.