تصور کنید لازم است با یک اگلیسی زبان صحبت کنید! آیا شروع میکنید به رسمی ترین شکل ممکن با او صحبت کنید؟ معلوم است که نه

بلکه با ساده ترین و روان ترین کلمات با وی صحبت خواهیدکرد. می توان نتیجه گرفت آنچه در یادگیری مکالمه انگلیسی ضروری است، محاورات روزمره است. چرا که کلمات سخت و دشوار به سختی در ذهن حفظ می شوند.  ما در مهندس زبان تلاش کرده ایم مکالمه انگلیسی را با آسان ترین کلمات و بدیهی ترین محاورات روزمره به شما آموزش دهیم.