مهندس زبان به دنبال یافتن راحت ترین راه ها برای یادگیری مکالمه است. از این رو با بررسی مهم ترین افعال انگلیسی به 12 فعلا پرکاربرد رسیده است که در بسیاری از مکالمات و محاورات کاربرد دارد. شما در این بسته خواهید دانست که چگونه با به کار گیری این افعال جمله ساخته و به انگلیسی صحبت کنید.