همه ما درمدرسه و دانشگاه با درس زبان انگلیسی برخورد داشته ایم. درس زبان انگلیسی در مدرسه و دانشگاه به علت محتوای قدیمی کتاب ها به یکی از سخت ترین زبان ها مبدل شده بود. علاوه بر این در کنکور، درس زبان یکی از چالش برانگیز ترین درس ها بود. به این دلیل که به درستی و به نحواحسن در مدرسه آن را یادنگرفته بودیم؛ و حالا باید از پس سخت ترین سوالات تستی بر می آمدیم. 

بدین ترتیب می توانیم بسته مهندس زبان را به شما توصیه کنیم. چرا که می تواند مکمل درس های مدرسه و دانشگاه بوده و به کمک کتاب سوالات تستی مهندس زبان به جنگ غول کنکور و آزمون ارشد بروید.